Comunitatea Practicienilor sectorului de apă şi sanitaţie din Moldova

Învăţarea la nivel de comunitate nu se produce automat, iată de ce e nevoie de consiliere. De cele mai multe ori practicienii din sectorul de apă şi sanitaţie nu fac schimb de experienţă şi cunoştinţe şi ca urmare este perturbat procesul mutual de învăţare şi consolidare de capacităţi la nivel de sector.

Comunitatea practicienilor din domeniul apă şi sanitaţie, iniţiată de ApaSan în 2011 are drept scop să direcţioneze procesele de învăţare şi să catalizeze schimbul de informaţie între practicieni, astfel încât să îmbunătăţească situaţia în sectorul de apă şi sanitaţie. Comunitatea întruneşte 25 de membri permanenţi în cadrul a 4 şedinţe pe an. Echipa nucleu are responsabilitatea de a coordona activitatea comunităţii şi de a asigura secretariatul. Este o platformă autonomă şi activă.

Moldovan water and sanitation sector Community of Practice

Descrierea comunităţii practicienilor din sectorul de apă şi sanitaţie pdf-ro, pdf-eng