Bine aţi venit la Proiectul ApaSan

Această pagină web vă pune la dispoziţie rezultatele activităţii proiectului ApaSan în Moldova din domeniul aprovizionării cu apă, sanitaţiei şi planificării strategice.

Pentru a accesa ultimele nouătăţi vizitaţi pagina de Facebook

ApaSan – Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova

În Republica Moldova, accesul populaţiei rurale la aprovizionarea cu apă şi sanitaţie sigură este mai precar. Condiţiile de trai ale populaţiei din mediul rural sunt mai rele decît condiţiile de trai din mediul urban, deasemenea, în zonele rurale se regăsesc grupurile cele mai sărace şi vulnerabile, cu cea mai mică rată de acces la servicii de calitate.

Instituţiile din sectorul de apă şi sanitaţie din Republica Moldova trebuie să facă faţă unor adevărate provocări pentru a satisface necesităţile populaţiei din mediul rural.

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) a început să sprijine sectorul de apă din Republica Moldova în 2001 drept intervenţie de ajutor umanitar. Din anul 2008, SDC şi Cooperarea Austriei pentru Dezvoltare finanţiază proiectul ApaSan, care este implementat de Skat Consulting Ltd.

Proiectul ApaSan combină activităţi de influenţare a policilor, consolidarea instituţională şi suportul dezvoltării infrastructurii pentru a permite instituţiilor Republicii Moldova de toate nivele să răspundă mai bine necesităţilor populaţiei din mediul rural în materie de servicii de aprovizionare apă şi sanitaţie, inclusiv necesităţilor celor mai vulnerabile pături sociale.

Proiectele de infrastructură susţinute de SDC şi ApaSan 2003-2018

Lista proiectelor de apă şi sanitaţie implementate cu suportul ApaSan

Legenda: Albastru: Raioanele cu proiecte de aprovizionare cu apă; Verde: Raioanele cu proiecte de toalete EcoSan în şcoli; Oranj: Raioanele de proiecte de aprovizionare cu apă şi/sau sanitaţie

Prezentarea generală a diferitor faze ale proiectului, bugetelor şi activităţilor chei

Rezultate cheie

 • Politicile naţionale au progresat şi includ acum opţiunile descentralizate ca o soluţie acceptabilă în Strategia Naţională de Aprovizionare cu Apă şi Sanitaţie şi în diferite acte legislative, normative şi standarde.
 • Modelele de prestare a serviciilor de apă şi sanitaţie au fost testate, îmbunătăţite, consolidate, documentate şi replicate în toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia şi Transnistria.
 • 42 sisteme de alimenbatare cu apă livrează apă sigură 24/24 ore celor peste 67’000 de locuitori din mediul rural şi sunt administrate durabil de către Asociaţiile Consumatorilor de Apă (ACA), întreprinderi municipale, întreprinderi intermunicipale sau operatori regionali.
 • Au fost diversificate soluţiile de producere a apei de la captarea de izvoare până la tratarea apei din râuri şi ape de adâncime.
 • Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a creat un centru de servicii pentru a susţine operatorii mici de apă şi sanitaţie din mediul rural.
 • Câteva APL mici au convenit să delege formal gestiunea serviciilor de aprovizionare cu apă către operatorul din centrul raional (ApaCanal), ce reprezintă un pas important spre regionalizarea serviciilor de apă şi sanitaţie.
 • 68 şcoli, 5 primării şi 62 gospodării casnice (21’000 utilizatori) dispun de blocuri de toaletă curate şi confortabile (toaletă uscată cu colectarea separată a excreţiilor/ecosan).
 • Tratarea apelor uzate din mediu rural a fost pilotată în 7 localităţi unde au fost construite zone umede (ZUC).
 • Raionul Ialoveni are un Plan General de Aprovizionare cu Apă şi Sanitaţie, metodologie descrisă şi în ghidurile naţionale. Ministerele din sectorul apei şi sanitaţie cu convenit asupra unei abordări comune asupra planificării sectoriale prin elaborarea unui Plan Naţional de Aprovizionare cu Apă şi Sanitaţie
 • Au fost consolidate capacităţile prestatorilor de servicii din domeniul aprovizionării cu apă şi sanitaţie: 8 companii de design şi 12 companii de construcţie, 12 supraveghetori tehnici licenţiaţi.
 • Comunitatea Practicienilor din sectorul de apă şi sanitaţie din Moldova este o platformă activă și autonomă ce stimulează învățarea şi schimbul de informaţie.
 • Sunt publicate şi diseminate materiale de îndrumare privind aprovizionarea cu apă şi sanitaţie.