Sanitaţia şcolară

Majoritatea școlilor din zonele rurale din Moldova nu dispun de facilități care să satisfacă standardele de bază privind apa, sanitaţia și practicile de igienă (WASH). Școlile dispun, de obicei, doar de haznale situate departe de clădirea școlii, care sunt deseori în condiții proaste, fără cabine sau separatoare pentru intimitate, fără energie electrică sau încălzire în timpul iernii, fără facilităţi de spălare a mâinilor, slab întreținute și rareori curățate. Împreună cu autoritățile naţionale, ApaSan promovează opțiunile și abordările pentru îmbunătățirea sanitaţiei în școli. O realizare importantă a ApaSan este introducerea cu succes a toaletei uscate cu colectarea separată a excreţiilor (TUCSE), denumite și „toalete ecosane”, ca o alternativă valabilă și pe larg acceptată în calitate de opţiune alternativă pentru sanitaţia școlară în Moldova.

ApaSan lucrează pe următoarle nivele:

Susţinerea şcolilor pentru îmbunătăţirea sanitaţiei

ApaSan a oferit suport financiar și tehnic pentru 68 de instituţii şcolare pentru construcţia toaletelor ecosan (sau toaletelor cu jet de apă cu tratarea apelor uzuate în câteva cazuri) și instruirea cadrelor didactice, elevilor și personalului tehnic în folosirea și întreținerea toaletelor, precum și a practicilor de igienă. Toaletele sunt, de obicei, atașate la clădirea de bază a școlii, astfel încât elevii și profesorii să le poată folosi fără a trebui să meargă afară în frig. Toaletele sunt construite conform standardelor moderne, cu teracotă, încălzire, iluminare, ventilație și facilități de spălare a mâinilor, și dispund de zone separate pentru fete și băieți, fiecare cu câteva cabine închise pentru intimitate. Monitorizarea demonstrează buna acceptare și utilizarea durabilă și întreținerea toaletelor. ApaSan, de asemenea, a consolidat capacitățile companiilor de proiectare și construcție și a lucrat cu autoritățile din domeniul sănătăţii pentru a rezolva chestiunile de ordin legalprivind acceptarea toaletelor ecosan pentru sanitaţia școlară.

Lista proiectelor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie implementate cu suportul ApaSan

Exemple de proiecte

Congaz

raionul Comrat (UTA Găgăuzia)

Chirsova

raionul Comrat  (UTA Găgăuzia)

Slobizia

raionul Camenca  (Transnistria)

Olişcani

raionul Şoldăneşti (Centrul Moldovei)

Promovarea sanitaţiei școlare și punerea la dispoziție a materialelor de ghidare

Împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, ApaSan promovează o mai bună sanitaţie în instituțiile de învățământ. În cadrul eforturilor comune, a fost publicat și diseminat un ghid privind opțiunile de sanitaţie școlară. Un alt ghid oferă sfaturi detaliate cu privire la modul de implementare a proiectelor pentru toaletele școlare ecosane. ApaSan a lucrat, de asemenea, la îmbunătățirea cadrului de reglementare a toaletelor școlare ecosan, prin elaborarea unui ghid privind utilizarea produselor din toaletele ecosan și prin contribuția la elaborarea unui Cod de practică pentru toaletele ecosan, publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor.

GHID: OPŢIUNI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CONDIŢIILOR DE SANITAŢIE ÎN INSTITUŢIILE ŞCOLARE DIN MEDIUL RURAL pdf-en, pdf-ro, pdf-ru
GHID DE IMPLEMENTARE A TOALETELOR DE TIP ECOSAN ÎN INSTITUŢIILE ŞCOLARE DIN MOLDOVA available soon
ANEXE
Cod practic pentru construcţia toaletei uscate cu colectarea separată a excreţiilorpdf-eng, pdf-ro-ru
Exemplu de proiect s.Congaz (Planuri de construcţie, devize, permise, foto)zip-ro
Exemplu de proiect s. Slobozia-Raşcov, Transnistria (Planuri de construcţie)zip-ru
Exemplu de proiect Chirsova (Planuri de construcţie, devize, permise, foto) zip-ro
Exemplu de proiect Olişcani (Planuri de construcţie, devize, permise, foto) zip-ro
Ghid de utilizare a produselor Ecosan în calitate de fertilizanţi în agriculturăpdf-eng, pdf-ro, pdf-ru
Lista furnizorilor de mărfuri şi servicii pentru implementarea toaletelor ecosan – disponibilă în curând available soon
ALTE PUBLICAŢII
WASH in Schools – Case Moldova (Skat, ApaSan). In: GIZ (2015). Making WASH in Schools More Sustainable (Volume II)pdf-eng