Planificarea strategică

Documentul de planificare strategică de nivel raional

Investițiile în sectorul aprovizionării cu apă și sanitaţie se realizează doar în localităţi specifice, fără un cadru de planificare pe termen lung. Este necesară o abordare coordonată pentru o planificare strategică coerentă care ar asigura eficiența costurilor și prioritizarea strategică a investițiilor.

ApaSan a susţinut raionul Ialoveni în elaborarea unui document de planificare strategică, Planul General de Aprovizionare cu Apă și Sanitaţie (PGAAS). PGAAS servește drept cadru care identifică cea mai bună opțiune tehnică și economică pentru aprovizionarea cu apă și sanitaţie pentru fiecare localitate din raion și cea mai potrivită opțiune pentru operarea acestor servicii. PGAAS Ialoveni este primul plan general de apă și sanitaţie din Republica Moldova și se bazează pe prevederile ghidurilor naționale.

PGAAS (Part I: Aprovizionarea cu apă) PGAAS Ialoveni pdf-ro, pdf-eng
Ghidul de elaborarea Planului de aprovizionare cu apă şi sanitaţie (aprobat de Ministerul Mediului, Aprilie, 2014)pdf-ro

Planul General de Aprovizionare cu Apă şi Sanitaţie pentru întreg teritoriu al Republicii Moldova

Cu suportul şi ghidarea proiectului ApaSan, Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale și al Construcțiilor (în prezent, fuzionat în Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) au convenit asupra unei abordări comune a planificării sectoriale, concentrându-se pe elaborarea Plan Național de Aprovizionare cu Apă și Sanitaţie (PNAAS) pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. PNAAS are scopul de a fi un instrument strategic pentru guvern pentru îmbunătățirea guvernării în ansamblu a serviciilor de apă și sanitaţie, eficienței procesului de planificare a investițiilor sectoriale și prioritizare, precum și optimizarea finanțării sectoriale pentru atingerea obiectivelor naționale.

Notă de concept pentru elaborarea unui Plan de aprovizionare cu apă și sanitaţie pentru întregul teritoriu al Republicii Moldova pdf-ro, pdf-eng