Aprovizionarea cu apă în sate

Serviciile de aprovizionare cu apă din zonele rurale ale Moldovei sunt încă mult sub nivelul celor din orașe sau sate din alte țări europene: mai mult de două treimi din populație utilizează apă din fântâni de mică adâncime, care de obicei nu este sigură pentru băut. Unde există sisteme publice de aprovizionare cu apă, acestea sunt, deseori, slab gestionate şi serviciile prestate sunt de o calitate proastă. Îmbunătățirea aprovizionării cu apă în sate este obiectivul principal al proiectului ApaSan. Principala strategie a proiectului este de a permite municipalităților și comunităților locale să elaboreze proiecte și soluții de management pentru o mai bună prestare a serviciilor de apă în satele lor.

ApaSan activează pe următoarele nivele:

Infrastructura

ApaSan sprijină municipalitățile și comunitățile rurale să investească în sistemele lor de apă. Până în 2018, ApaSan va contribui la construirea de noi sisteme de aprovizionare cu apă în 40 de sate, ce deservesc mai mult de 67’000 de locuitori. Sistemele de aprovizionare cu apă construite asigură furnizarea continuă de apă sigură în conexiunile contorizate ale clădirilor. Gestiunea se face local prin intermediul comunităţii sau municipalităţii în majoritatea cazurilor; unele sisteme sunt, de asemenea, gestionate de servicii comunale urbane regionalizate.

Lista proiectelor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie implementate cu suportul ApaSan

Administrarea contribuțiilor locale la inițiativele privind sistemele de alimentare cu apă  rurale

Un element important din proiectele de infrastructură de apă și sanitație implementate în cadrul proiectului ApaSan a fost solicitarea sistematică din partea fiecărui locuitor beneficiar (inclusiv a autorităților publice locale) de a contribui substanțial la costurile de construcție. Gestionarea contribuției sa dovedit a fi dificilă, mai ales că proprietarii de case tind să aibă puțină încredere în autoritățile publice. Documentul de mai jos prezintă două abordări utilizate în timpul proiectului ApaSan pentru a aborda această problemă.

Administrarea contribuțiilor locale la inițiativele privind sistemele de alimentare cu apă rurale pdf-ro

Gestiunea serviciilor de alimentare cu apă la nivel local

ApaSan a susţinut comunitățile și autoritățile publice locale din toate satele să creeze structuri pentru o funcționare și gestionare durabilă a sistemelor. Modelul de gestiune utilizat a fost o structură comunitară de nivel local (Asociația consumatorilor de apă, ACA). Acest model a fost îmbunătățit continuu pe tot parcursul proiectului. Gestiunea locală va fi elementul-cheie pentru viitorul apropiat pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în zonele rurale. ApaSan susţine, de asemenea, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în crearea unui centru de servicii care să asigure asistență tehnică micilor operatori ai serviciului de alimentare cu apă, contribuind astfel la durabilitatea serviciilor de alimentare cu apă gestionate local.

  • Ghidul:

    ghidul rezumă experienţa ApaSan privind soluţiile tehnice descentralizate şi gestiunea comunitară a aprovizionării cu apă în zonele rurale. Acesta furnizează îndrumare pentru implementare şi încorporează toate documentele şi instrumentele ce pot fi utile în procesul implementării.

Elaborarea Planului de Siguranță a Apei

Programul Naţional privind implementarea obiectivelor stabilite în temeiul Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova stabilește obiectivul de a avea planuri eficiente de siguranță a apei în toate aglomerările care au mai mult de 5.000 de locuitori până în anul 2020. Pentru a sprijini efortul și a dezvolta un plan durabil expertiza in implementarea PSA-lor, Skat a supravegheat PSA-urile in doua sate din Moldova. Metodologia și lecțiile învățate din această experiență sunt prezentate în documentul următor

Elaborarea Planului de Siguranță a Apeipdf-ro
Ghidul pentru implementarea sistemelor descentralizate de aprovizionare cu apă în Republica Moldova pdf-eng, pdf-ro

ANEXE
Cartea tehnica pdf-ro
Descrierea procedurii de înregistrare a ACA pdf-ro
Hotărârea Guvernului nr. 934 cu privind cerinţele faţă de calitatea apei potabile pdf-ro
Exemplu de contract de concesiune între APL şi ACA pdf-ro
Exemplu de contract pentru construcţia sistemului de aprovizionare cu apă pdf-ro-eng
Exemplu de contract pentru proiectarea tehnică a sistemului de aprovizionare cu apă pdf-ro-eng
Exemplu de contract de cooperare pdf-ro-eng
Exemplu de fişă de post a contabilului ACA pdf-ro
Exemplu de fişă de post a tehnicianului ACA pdf-ro
Exemplu de contract de prestări servicii dintre ACA şi consumatorii de apă pdf-ro
Exemplu de regulament de ordine internă a ACA pdf-ro
Exemplu de factură la apă pdf-ro
Model de buget anual al ACA pdf-eng
Exemplu de plan de exploatare, întreţinere şi monitorizare pdf-ro
Exemplu de raport anual al comisiei de cenzori pdf-ro
Exemplu de raport anual al preşedintelui ACA pdf-ro
Exemplu de ofertă de cooperare a proiectului ApaSan pentru susţinerea creării sistemelor de aprovizionare cu apă gestionate de comunitate pdf-ro
Exemplu de listă de inventariere a activelor ACA pdf-ro
Exemplu de proces verbal al şedinţei consiliului pdf-ro
Exemplu de proces verbal al Adunării Generale pdf-ro
Exemplu de proces verbal la recepţia finală pdf-ro
Exemplu de proces verbal la recepţia lucrărilor finalizate pdf-ro
Exemplu de statute a ACA pdf-ro
Exemplu de documentaţie de licitaţie pentru construcţia sistemului de aprovizionare cu apă pdf-ro
Exemplu de documentaţie de licitaţie pentru proiectarea sistemului de aprovizionare cu apă pdf-ro
Exemple de panouri informative la oficiile ACA pdf-ro
Formular pentru evidenţa datelor de contor ale gospodăriilor casnice pdf-ro
Instrucţiuni pentru construcţia căminelor pentru branşamentul gospodăriilor casnice pdf-ro
Legea Nr.837 cu privire la asociaţiile obşteştipdf-ro
Lista documentelor care trebuie să fie disponibile într-un oficiu ACA pdf-ro-eng
Formele de monitorizare pentru evidenţa intervenţiilor, serviciilor prestate membrilor ACA, debitelor de apă în rezervoare şi reţele şi calculului bilanţului apei pdf-ro
Lista de verificare a progresului înregistrat în efectuarea plăţilor şi construcţia căminelor de conectare pdf-ro
Sistemul de management al proiectului pentru asigurarea calităţii în construcţia proiectelor de aprovizionare cu apăpdf-ro-eng
Staţie de Pompare Secţiunea A-A
Staţie de Pompare Secţiunea B-B
Platforma Staţiei de Pompare
Staţie de Pompare Secţiunea Imagine din faţă şi din lateral
Staţie de Pompare, partea subterană
pdf-eng

pdf-eng

pdf-eng

pdf-eng

pdf-eng

Planuri de referinţă ale unui izvor

Rezervor, secţiune A-A B-B

Rezervor, secţiune imagine din faţă

pdf-eng

pdf-eng

pdf-eng

Planuri de referinţă a captării sursei de apă pdf-eng
Regulamentul privind organizarea şi prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă pdf-ro
Captarea surselor de apă, Seria de manual dedicate aprovizionării cu apă potabilă, Skat, 2001 pdf-eng
Model de procese verbale ale şedinţelor săptămânale desfăşurate la şantierul de construcţie pdf-ro
Model de politică privind evidenţa contabilă pdf-ro
Modelul raportului financiar anual al ACA prezentat autorităţilor pdf-ro
Modelul raportului financiar anual al ACA prezentat membrilorpdf-ro

Gestiunea serviciilor de aprovizionare cu apă la nivel regional (regionalizarea)

Regionalizarea constituie expansiunea spre mediul rural a serviciilor prestate de operatorii din mediul urban (ApaCanal). Regionalizarea este puternic promovată de către Guvernul Republicii Moldova şi a partenerilor internaţionali în calitate de un model de management important pentru viitor, totuși acesta se află încă în fază incipientă în Republica Moldova și există foarte puține experiențe practice. ApaSan a contribuit la primele experienţe de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă în Moldova prin sprijinirea unor APL-uri din mediul rural în delegarea gestiunii serviciilor lor de apă către serviciile comunale urbane:

  • Satul Alexandru Ioan Cuza (raionul Cahul) a delegate gestiunea prestării serviciilor de aprovizionare cu apă către SA ,,Apa-Canal Cahul”
  • Satul Mileşti (raionul Nisporeni) a delegate gestiunea prestării serviciilor de aprovizionare cu apă către SA ,,Apa-Canal Nisporeni”
  • Satele Zăluceni, Vertiujeni, Tîrgul-Vertiujeni, Băhrineşti, Japca, Cuhureştii de Sus şi Cuhureştii de Jos (toate din raionul Floreşti) au delegat gestiunea prestării serviciilor de aprovizionare cu apă către SA ,,Servicii Comunale Floreşti” (SCF)

Soluţii tehnice pentru tratarea apei la nivel local

Sistemele mici de alimentare cu apă bazate pe captarea surselor locale de apă oferă, în general, o calitate bună a apei și sunt ieftine și ușor de gestionat. Cu toate acestea, în multe locați din Republica Moldova, apa de izvor nu este disponibilă și trebuie utilizate ape subterane sau de suprafaţă, care de obicei trebuie tratate pentru un consum sigur. ApaSan a introdus soluții tehnice pentru tratarea apelor de suprafaţă şi subterane, care necesită un nivel scăzut de cerințe funcţionale și investiționale și, astfel, sunt potrivite pentru sistemele mici de alimentare cu apă cu gestiune locală.

Experiența privind tratarea in-situ a apelor subterane pentru eliminarea fierului și manganului în Moldova

Nivelul relativ ridicat al concentrației de fier și mangan în apele subterane sunt frecvente în Moldova. Deși nici unul din aceste elemente nu reprezintă un risc de sănătate în cazul în care sunt consumate, ambele prezintă probleme estetice și tehnice. Cea mai obișnuită tehnică de tratare, care constă în aerarea apei extrase și filtrarea acesteia, considerată a fi prea complexă și costisitoare pentru a fi durabilă în contextul Moldovei, Skat, prin proiectul ApaSan,  a propus o tehnică mai puțin cunoscută, dar dovedită a fi eficientă, pentru eliminarea fierului și a manganului.  Eliminarea in-situ a fierului și manganului constând în reinjectarea apei îmbogățite cu oxigen direct în stratul acvifer, a fost implementată în două sate din Moldova. Prezentul articol descrie experiența realizată în ambele sate și durabilitatea și sustenabilitatea tehnologiei în contextul zonelor rurale ale Moldovei.

Experiența privind tratarea in-situ a apelor subterane pentru eliminarea fierului și manganului în Moldova pdf-ro