Sanitaţia în sate

Populația rurală din Moldova rămâne în urmă în ceea ce privește accesul la sanitaţia sigură: mai mult de jumătate din populația rurală se bazează pe latrinele neîmbunătăţite din curte. Agențiile guvernamentale și actorii internaționali care sprijină sectorul de apă și sanitaţie din Moldova nu dispun de strategii coerente și de opțiuni fezabile de îmbunătățire a situației și, prin urmare, întreprind puţine măsuri pentru îmbunătățirea accesului la sanitaţia sigură în zonele rurale. ApaSan lucrează asupra îmbunătățirii cunoștințelor și înțelegerii situației sanitaţiei rurale, promovării dialogului privind modul de abordare a sanitației rurale și introduce soluții care să contribuie la o mai bună sanitaţie în zonele rurale.

ApaSan se concentrează asupra următoarelor elemente:

  • Îmbunătăţirea sanitaţiei şcolare
  • Dezvoltarea conceptelor de sanitaţie pentru întreaga comunitate
  • Promovarea foselor septice ,,adevărate” drept o soluţie intermediară dintre latrine şi canalizare
  • Promovarea toaletelor ecosan în gopodăriile casnice
  • Pilotarea zonele umede construite ca opțiune pentru tratarea apelor uzate rurale

Elaborarea conceptelor de sanitaţie pentru întreaga comunitate

Discussion paper: Rural Sanitation in Moldova – Analysis and Optionsavailable soon
How to tackle sanitation comprehensively in an entire village: Cioresti case study available soon